Tag: Gezondheidszorg

branche

Renovatieprojecten ASVZ Sliedrecht

ASVZ Sliedrecht

Renovatieprojecten

Installaties voor meerdere projecten

Bij zorgorganisatie ASVZ in Sliedrecht hebben wij de installaties voor twee mooie renovatieprojecten verzorgd. ASVZ was voor ons zeker geen onbekende. In het verleden hebben al vaker installatieprojecten voor ze verzorgd én daarnaast doen we ook service & onderhoud op diverse locaties. Ze besteden veel aandacht aan verduurzaming en CO2-reductie. Wij adviseren hierbij.

Hoofdgebouw

In het hoofdgebouw vervingen we een groot deel van de luchtbehandelingsinstallatie met meerdere luchtbehandelingskasten. Het oude ventilatiesysteem is verwijderd en het nieuwe systeem werkt met WTW-units. De toevoer en afzuiging is nu per ruimte geregeld. Ook plaatsten we een Keyter-warmtepompinstallatie als hoofdverwarming, waardoor er een duurzaam hybride verwarmingssysteem is gecreëerd. De huidige gasketels zijn hierbij (deels) gehandhaafd als back-up. Samen met de nieuwe elektrisch boilers voor het warme tapwater is dit direct een grote besparing op het gasverbruik.

Zwembad

Zwembad De Merwebolder was toe aan een grote renovatie. Wij hebben hierbij zowel de W-installaties als de E-installaties verzorgd. Zo kan deze zorggerichte faciliteit weer jaren mee.


Opdrachtgever

Projectinformatie

Oplevering:

Branche:

Discipline:

Soort:

Status:

Lees verder

Nierzorg kliniek Woerden

Nierzorg kliniek

Woerden

Installaties voor een nierzorg kliniek

In Woerden hebben wij de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties verzorgd voor een nierzorgkliniek. In bouwteam met opdrachtgever Elyse Klinieken voor Nierzorg en Dorst & Partners is dit project uitgevoerd. Wij waren verantwoordelijk voor het gehele proces van advies en ontwerp tot aan realisatie en beheer.

In het bestaande pand zijn 14 dialysebehandelplaatsen gerealiseerd met daarnaast een behandelplaats in een isolatieruimte. Ook is het pand voorzien van diverse kantoor-, behandel- en spreekruimten.

Gezien de behandelingen in de medisch gebruikte ruimten is een risico inventarisatie opgesteld voor groep-2 geclassificeerde ruimten. De elektrische installatie in deze ruimten is voorzien van een “medisch vereffeningsssysteem”. Daarnaast zijn er beschermingstransformatoren toegepast voor het medisch IT-stelsel. Ten behoeve van de hygiëne en om infecties te voorkomen tussen de schone (steriele) ruimten en vuile ruimten is de mechanische ventilatie uitgevoerd met drukhiërargie en bewaking.

De door Van Rennes geïnstalleerde installaties:

 • Warm-, koud- en brandbluswaterinstallatie
 • Binnenriolering
 • Hemelwaterafvoeren
 • Luchtbehandeling
 • Sanitair
 • Koeling
 • Meet- en regelinstallatie
 • Medische vereffening
 • Verdeelinrichtingen
 • Trafo-verdeelinrichtingen (Medisch IT-stelsel)
 • Kabeldraagsysteem
 • Licht-, kracht-, verlichtingsinstallaties
 • (Nood)verlichting
 • Data installaties
 • MIVA-oproep installatie

Opdrachtgever

Projectinformatie

Oplevering:

Branche:

Discipline:

Soort:

Status:

Lees verder

Nieuwbouw kantoor PSY Drechtsteden

Kantoor PSY Drechtsteden

Nieuwbouw

Installaties voor een kantoor

Wij hebben de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties verzorgd voor het nieuwe kantoor van PSY Drechtsteden. Het gebouw ter grootte van ca. 1.000m2 staat op Bedrijvenpark Reedijk te Heinenoord.

PSY Drechtsteden is een kleinschalige, zelfstandige organisatie in de regio Drechtsteden en Hoeksche Waard en bestaat uit meerdere afdelingen rondom de geestelijke gezondheid, variërend van gespecialiseerde GGZ en forensisch onderzoek tot verzuimpreventie in het bedrijfsleven.

Wij waren verantwoordelijk voor de detailengineering en realisatie in bouwteamsamenwerking met de overige partijen.

Overige partijen:Opdrachtgever

Projectinformatie

Oplevering:

Branche:

Discipline:

Soort:

Status:

Lees verder

Renovatie Het Molenschaer Strijen

Het Molenschaer Strijen

Renovatie

E-installaties voor een activiteitencentrum

In opdracht van Gemiva-SVG Groep hebben wij activiteitencentrum Het Molenschaer te Strijen uitgebreid en gerenoveerd. Dit centrum is één van de locaties voor dagbesteding in de Hoeksche Waard. Er komen mensen met een verstandelijke, een lichamelijke of meervoudige beperking.

Wij waren verantwoordelijk voor de gehele elektrotechnische installatie, bestaande uit onder andere de:

 • Verlichtingsinstallatie
 • Data/telefooninstallatie
 • Brandmeldinstallatie
 • PV-installatie á 16.000 Wp


Opdrachtgever

Projectinformatie

Oplevering:

Branche:

Discipline:

Soort:

Status:

Lees verder

MFC Dorpshart Mijnsheerenland

MFC Dorpshart Mijnsheerenland

Nieuwbouw

Installaties voor een multifunctioneel centrum

In het nieuwe Dorpshart Mijnsheerenland is een multifunctioneel centrum (MFC) gerealiseerd. Dit MFC biedt ruimte aan de basisscholen De Boomgaard en De Molenwiek, een BSO, een peuterspeelzaal, een bibliotheek en een sporthal. Ook is er een ontmoetingsruimte, een welzijnssteunpunt, een consultatiebureau en een zorgsteunpunt van Zorgwaard in het MFC.

Boven het MFC zijn tevens tien kleine appartementen voor HW Wonen gerealiseerd. Deze woningen zijn speciaal bedoeld voor huurders die een lichte zorgvraag hebben of deze in de toekomst verwachten en die dichtbij de voorzieningen willen wonen.

Ons aandeel in het project

In opdracht van Bouwbedrijf Boot uit Breda waren wij verantwoordelijk voor de volledige elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatie plus het sanitair. In samenwerking met o.a. IMd en M3E hebben wij dit mooie project tot een succes gemaakt. De architect van het project was RoosRos.
Opdrachtgever

Projectinformatie

Oplevering:

Branche:

Discipline:

Soort:

Status:

Lees verder

Restauratie woonzorgboerderij Poortugaal

Woonzorgboerderij Poortugaal

Restauratie

E-installaties voor een monumentale boerderij

In samenwerking met Den Hoed Aannemers hebben we een monumentale boerderij gerestaureerd en omgebouwd naar een multifunctionele woonzorgboerderij. De boerderij aan de Kerkstraat te Poortugaal, in het dorp bekend als boerderij Verhoeff, kent een lange geschiedenis. In de huidige vorm van de boerderij is de evenwichtige stijl van de vroege 19e eeuw te herkennen, maar al voor deze bebouwing werd deze plek bewoond.

De boerderij is voor Stichting Het Terphuis omgebouwd, zodat dit aansluit bij haar plannen. Wij hebben de elektrotechnische installaties verzorgd voor dit project.

Opdrachtgever

Projectinformatie

Oplevering:

Branche:

Discipline:

Soort:

Status:

Lees verder

ASVZ dagcentrum Werkschuit

Dagcentrum ASVZ

Werkschuit

Installaties voor een renovatie in de zorg

Van Rennes heeft in opdracht van ASVZ de renovatie van de elektrotechnische, werktuigbouwkundige en sanitaire installaties verzorgd van de zorg- en dagbesteding accommodatie “de Werkschuit” te Sliedrecht.

ASVZ is een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. Meer dan 5000 medewerkers zetten zich samen met ruim 1600 vrijwilligers in voor ongeveer 5200 cliënten in Zuid-Holland en West-Brabant. Dat kunnen (jong)volwassenen, ouderen, kinderen of gezinnen zijn.

Een groot deel van de dagactiviteiten voor bewoners van de Merwebolder wordt georganiseerd vanuit dagcentrum De Werkschuit. In dit dagcentrum bevinden zich verschillende dagactiviteitenteams en een dependance van de sociale werkplaats Drechtwerk uit Dordrecht. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van een aantal andere accommodaties op de locatie Merwebolder te Sliedrecht. In de nieuwe situatie wordt de werkschuit gebruikt voor arbeidsmatige dagbesteding.

De renovatiewerkzaamheden zijn in een bouwteam uitgevoerd en in meerdere fasen verdeeld. Van Rennes heeft ASVZ ontzorgd in onder andere projectmanagement, het realiseren van een integraal definitief ontwerp, en heeft continu meegedacht en geadviseerd over installaties die geschikt zijn voor het gebruiksdoel van ruimten en/of accommodatie met het oog op duurzaamheid en technisch beheer en onderhoud.

Het bouwteam bestond uit:

 • ASVZ: Opdrachtgever/eindgebruiker
 • KVMC: Adviseur installaties/bouwdirectie
 • Van Rennes Installateur elektrotechniek, werktuigbouwkunde & sanitair
 • Hera Bouw: Bouwkundig aannemer
 • De Stijl Atelier: Architectonisch ontwerp

De door Van Rennes geïnstalleerde installaties:

 • Verwarmingsinstallatie
 • Gasinstallatie
 • Warm-, koud- en brandbluswaterinstallatie
 • Binnenriolering
 • Hemelwaterafvoeren
 • Luchtbehandeling
 • Sanitair
 • Meet- en regelinstallatie / GBS-systeem
 • Aarding/bliksem/overspanningsbeveiligingsinstallatie
 • Verdeelinrichtingen
 • Kabeldraagsysteem
 • Licht-, kracht-, verlichtingsinstallaties
 • (Nood)verlichting
 • Data & glasvezel installaties
 • Zonweringinstallatie
 • Brandmeld- en ontruimingsinstallatie
 • Personen Zoek Installatie (PZI)
Opdrachtgever

Projectinformatie

Oplevering:

Branche:

Discipline:

Soort:

Status:

Lees verder

Nierdialyse centrum Gorinchem

Nierdialyse centrum

Gorinchem

Installaties voor een nieuw centrum

Van Rennes heeft in een bouwteam met Bouwonderneming Stout de nieuwbouw gerealiseerd van een nierdialyse centrum te Gorinchem. Het centrum van zo’n 1.000 m² is voorzien van elf behandelplaatsen voor nierdialyse, waarvan één in een isolatieruimte (MRSA-ruimte), met daarnaast algemene behandel- en kantoorruimten.

Wij waren verantwoordelijk voor ontwerp, advies, engineering en de daadwerkelijke realisatie van de elektrotechnische, werktuigbouwkundige en sanitaire installaties.

Artikel over het project in magazine FMT Gezondheidszorg

Voor de veiligheid zijn diverse “medisch gebruikte ruimten” geclassificeerd als K2 ruimten volgens de NEN 1010. Hierdoor zijn deze ruimten voorzien van een medisch vereffeningssysteem. Ook zijn er beschermingstransformatoren toegepast om een zwevend net, genaamd MES-keten (medisch elektrische scheiding), te realiseren.

Ten behoeve van de hygiëne en om infecties te voorkomen tussen schone ruimten (steriele opslag) en vuile ruimtes (afvalverwerking) is de mechanische ventilatie uitgevoerd met een drukhiërarchie. De schone ruimten zijn met een overdruk uitgevoerd zodat er geen vuile lucht wordt aangezogen door kieren en spleten.

De door Van Rennes geïnstalleerde installaties:

 • Verwarmingsinstallatie met warmtepomp
 • Gasinstallatie
 • Warm-, koud- en brandbluswaterinstallatie
 • Binnenriolering
 • Hemelwaterafvoeren
 • Luchtbehandeling
 • Sanitair
 • Koeling
 • Meet- en regelinstallatie
 • Aarding/bliksem/overspanningsbeveiligingsinstallatie
 • Medische vereffening
 • Verdeelinrichtingen
 • Trafo-verdeelinrichtingen (MES-keten)
 • Kabeldraagsysteem
 • Licht-, kracht-, verlichtingsinstallaties
 • (Nood)verlichting
 • Data installaties
 • Zonweringinstallatie
 • Brandmeld- en ontruimingsinstallatie
 • Inbraakinstallatie
 • MIVA-oproep installatie

De aanvang van de engineerings- en ontwerpfase was in februari 2016.


Opdrachtgever

Projectinformatie

Oplevering:

Branche:

Discipline:

Soort:

Status:

Lees verder

Open Waard Oud-Beijerland

Open Waard

Oud-Beijerland

E-installaties voor een zorgcentrum

HW Wonen, Alerimus en Gemeente Oud-Beijerland werkten samen aan de ontwikkeling van een nieuwe Open Waard: een moderne en kwalitatieve woonservicezone met diverse voorzieningen. Dit is het kloppende hart van Zoomwijck. Een plek waar jong en oud, gezond en hulpbehoevend, zich meteen thuis voelt en waar iedereen welkom is.

Het gebied heeft een woon- en een zorggebouw met in het midden een levendig plein. Daarin zijn 50 seniorenappartementen en 63 zorgappartementen opgenomen. Winkels en horeca bevinden zich op de begane grond. Een deel van het woongebouw heeft een hoogteaccent. De nieuwe Open Waard is een opvallende en vooral eigentijdse verschijning.

In het zorggebouw zijn woningen voor cliënten van Alerimus. Vanaf het centrale ontmoetingsplein kan men rechtstreeks het gezondheidscentrum van Groepscare binnenwandelen. Daarin zijn o.a. huisartsen, fysiotherapeuten en een apotheek gevestigd. Er bevindt zich ook een grand café met mogelijkheden tot het creëren van aparte ruimtes waarvan de hele wijk gebruik kan maken.

Het ontwerp bestaat enerzijds uit een gebogen volume dat de bocht van de naastliggende laan begeleidt. Dit volume heeft een hoogteaccent ter plaatse van een tegenoverliggende waterplas, zodat men vanuit de woning een mooi uitzicht heeft. Anderzijds is er een multifunctioneel compact volume waarbij goede oriëntatie en bezonning, beleving van groene patio’s, korte looplijnen en goede logistiek een rol spelen. Tussen de bouwvolumes bevindt zich een plein dat goed zichtbaar is vanuit de laan en ruimtelijk verbonden is met de plas.Opdrachtgever

Projectinformatie

Oplevering:

Branche:

Discipline:

Soort:

Status:

Lees verder

Gira eNet in de zorg

Gira eNet

In de zorg

Domotica in de praktijk

Bij een particuliere relatie met een lichamelijke beperking hebben we verschillende toepassingen van het Gira eNet systeem geïnstalleerd. Een mooi voorbeeld van hoe domotica op zorggebied in de praktijk kan worden gebracht.

Zowel de deur van het complex als van de woning zelf zijn via de iPad te bedienen. Bij beide deurautomaten zijn eNet ontvangers geplaatst die de deuren aansturen. De deuren zijn tevens te bedienen met een handzender. Ook de bediening van diverse lichtpunten gaat via de iPad en meerdere wandzenders. Daarnaast hebben we een Gateway en Switch geplaatst om het signaal via de Wi-Fi te laten verlopen. Het is een bidirectioneel draadloos systeem waardoor er dus ook een terugkoppeling volgt of de opgedragen actie daadwerkelijk correct is uitgevoerd.

Een dergelijke domotica-installatie is vrij gemakkelijk te creëren vanuit een bestaande situatie. Bestaande schakelaars worden vervangen door eNet componenten zodat deze draadloos te bedienen zijn. Actoren kunnen worden toegevoegd met vele mogelijkheden, zoals schakelen, dimmen, jaloeziebesturing of een zonnesensor. Wandzenders kunnen daarnaast worden bijgeplaatst zonder hak/breekwerkzaamheden waardoor bediening op meerdere punten te realiseren is. Het systeem is overigens uit te breiden met een server zodat het signaal over IP gaat en overal ter wereld aan te sturen is door middel van een internetverbinding.


Opdrachtgever

Particulier

Projectinformatie

Oplevering:

Branche:

Discipline:

Soort:

Status:

Lees verder

 • 1
 • 2
Ja, ik blijf graag op de hoogte!

keuze(Vereist)

Design Escapes

Betrokken Betrouwbaar Installeren.

Contact

Van Rennes Elektro- & Installatietechniek
Rijksstraatweg 1
3286 LS KLAASWAAL

0186 57 24 22
info@vanrennes.nl

Klanttevredenheid


© 1956 - Van Rennes | Sitemap | Disclaimer | Privacy


Design Escapes
Betrokken Betrouwbaar Installeren.

Contact

Van Rennes Elektro- & Installatietechniek
Rijksstraatweg 1
3286 LS KLAASWAAL

0186 57 24 22
info@vanrennes.nl

Klanttevredenheid


© 1956 - Van Rennes | Sitemap | Disclaimer | Privacy

Start Chat
1
Vraag/verzoek? App met ons!
Kunnen wij u helpen? App met ons!