Voor De Kuyper hebben we al verschillende werkzaamheden uitgevoerd en verzorgen we het onderhoud.

Nieuwe automatische poort

In samenwerking met AWB Sierhekwerken heeft Van Rennes in november 2014 de elektrotechnische installatie van de nieuwe hoofdpoort bij De Kuyper verzorgd. Met deze nieuwe automatische poort wil men het authentieke karakter van De Kuyper benadrukken.

De werkzaamheden bestonden uit het uitbreiden van de wandgoottracé, het aanbrengen van het nodige buisleidingwerk (zowel binnen als buiten op het terrein) en het aanbrengen/aansluiten van de stuurbekabeling en schakelmateriaal.

Besturing distillatie-proces

Van Rennes heeft voor Koninklijke de Kuyper op de locatie in Schiedam de complete besturing gerealiseerd voor een ambachtelijk distillatieproces. Bij de realisatie is rekening gehouden met de uitstraling van de apparatuur. Bij het proces zijn wel de moderne technieken toegepast m.b.t. metingen en weergave van temperaturen en flow waarvoor van Rennes ook de instrumentatie heeft verzorgd.

Gezien de mogelijk alcoholische dampen is ook gewerkt binnen de ATEX-normeringen. Binnen dit kader zijn ook LEL-metingen geplaatst welke de alcoholconcentratie continu bewaken en bij calamiteiten de nodige meldingen en acties verzorgen.

Bij een dergelijk project is van Rennes voor u de ideale leverancier, we denken met u mee en werken met korte lijnen en toegewijde engineers en monteurs.

Extra: filmpje van De Kuyper.

Sinds 2000

Toen Koninklijke De Kuyper B.V, de grootste producent van cocktaillikeuren de groei begin 2000 niet meer aankon, besloot het bedrijf Van Rennes als partner in te schakelen om processen opnieuw in te delen, de besturing aan te pakken en een terugkoppeling vanuit de besturing te realiseren. Ook heeft Van Rennes ervoor gezorgd dat het productieproces via beeldschermen en operatorpanels wordt aangestuurd en gevisualiseerd. Het leverde De Kuyper onder andere een forse vermindering op van het aantal gemaakte fouten. Daarnaast zijn de fouten eenvoudiger te traceren.

Extra: artikel van Glamox over De Kuyper.

Status

Doorlopend

 

 

Opleverdatum

Doorlopend

 

 

Koninklijke De Kuyper
Datum

16 oktober 2014

Opdrachtgever

De Kuyper

Categorie

Elektrotechniek, Industrie