• 1. Projectteam

  Na het verkrijgen van de opdracht zal een projectteam worden samengesteld. Een projectteam bestaat uit een projectleider, werkvoorbereider, engineer, tekenaar, uitvoerder en monteurs.

  Afhankelijk van de omvang en tijdsdruk van het project zal het team worden uitgebreid.

  De projectleider blijft eindverantwoordelijk.

  Met het projectteam trachten wij de installaties te adviseren/ontwerpen, specifiek voor het gebruik. De installaties dienen naadloos bij uw organisatiedoel aan te sluiten. Een zorginstallatie behoeft natuurlijk een totaal andere aanpak dan een installatie in bijvoorbeeld een onderwijsgebouw.

  Projectaanpak Van Rennes

 • 2. Ontwerp installatie (voorbereiding)

  Voorafgaand aan de voorbereiding wordt een voorbereidingsplanning opgesteld. Voor het ontwerp worden de benodigde berekeningen gemaakt van onder andere de:

  • Aardingsinstallatie
  • Kabelberekeningen
  • Leiding- en kanalenberekeningen
  • Lichtberekeningen
  • Warmteverliesberekeningen
  • Koellastberekeningen
  • Ventilatieberekeningen

  De berekeningen worden in eigen beheer uitgevoerd.

  Na de goedkeuring van het gemaakte ontwerp en berekeningen zullen ontwerptekeningen worden geproduceerd. Deze tekeningen worden ter goedkeuring aan de opdrachtgever verstrekt.

  Na controle en goedkeuring van de opdrachtgever worden definitieve werktekeningen geproduceerd.

  Tijdens de voorbereiding van het project zullen met de betrokken partijen; opdrachtgever, eventueel adviseur, bouwkundig aannemer en Van Rennes diverse coördinatiebesprekingen worden georganiseerd. Indien nodig zijn wij de initiatiefnemer.

  Met name de voorbereidingsfase van een project vinden wij zéér belangrijk voor de kwaliteit en voortgang van het project. Een goede voorbereiding is 90% van het succes. Wij zullen ons als organisatie en projectteam actief opstellen en meedenken tijdens het hele bouwproces.

  Voorbereidingsfase projectaanpak

 • 3. Uitvoering

  Aansluitend op de voorbereidingsplanning zal de uitvoeringsplanning worden opgesteld. Deze planning zal in nauw overleg met de overige partijen worden vastgesteld. Tijdens het bouwproces zal tweewekelijks, of indien noodzakelijk frequenter, gerapporteerd worden aan de bouwdirectie inzake de voortgang van het project.

  Tijdens de uitvoering wordt de planning bewaakt en geactualiseerd door de assistent-projectleider. Dit zal in nauw overleg met de uitvoerder op het werk worden gedaan. Ook de projectleider is op de hoogte van de voortgang van het project.

  De projectleider blijft gedurende de uitvoering het aanspreekpunt voor de opdrachtgever/bouwdirectie. Op het project ter plaatse zal een (hoofd)uitvoerder worden aangesteld. Deze persoon is mede verantwoordelijk voor de voortgang, kwaliteit en veiligheid op het werk. Op locatie is deze persoon het aanspreekpunt.

  Zodra de definitieve planning is opgesteld en het ontwerp definitief is goedgekeurd, zullen de benodigde specifieke installaties worden ingekocht. Deze specifieke installatiedelen worden ingekocht door het projectteam.

  Bij aflevering op het werk worden de materialen gecontroleerd op eventuele transportschades of andere gebreken.

  De kwaliteit van het werk en de installaties zal met regelmaat worden gecontroleerd. Dit wordt gedaan door de projectleider, assistent-projectleider en de hoofduitvoerder. Van Rennes verlangt van haar medewerkers en toeleveranciers/onderaannemers eerste klas werk. Indien dit te wensen overlaat, zal direct actie worden ondernomen. Tijdens de voortgang van het project zal de hoofduitvoerder in het uitvoerderslogboek de belangrijkste punten vermelden.

  Van Rennes zal alles in werk stellen om de geplande einddatum van het project te halen.

  Uitvoering bouwproject

 • 4. Veiligheid en gezondheid

  Tijdens de ontwerpfase zullen de te verwachten risico’s geanalyseerd en samengevoegd worden in het zogenaamde V&G plan.

  Al onze medewerkers zijn in het bezit van het veiligheidsdiploma VCA Basis of VCA VOL.

  Tijdens de uitvoering zal tweewekelijks een werkplekinspectie gehouden worden door de aangestelde hoofduitvoerder.

  De hoofduitvoerder zal onveilige situaties rapporteren aan de projectleider. Die zal het vervolgens verder in behandeling nemen. Indien de veiligheid op het werk, door toedoen van derden, te wensen overlaat zal hiervan direct melding worden gemaakt bij de bouwdirectie.

  Veilig werken installateur