• Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden voor onderhouds- en serviceabonnementen

  Algemene inkoopvoorwaarden

  Algemene leveringsvoorwaarden bedrijven

  Algemene leveringsvoorwaarden consumenten

 • Certificaten

  VCA* certificaat

  ISO-9001 certificaat

  BRL-6000 certificaat

  SBB erkend leerbedrijf

  Certificaat Installeren van
  Brandmeldinstallaties

  Certificaat Installatiebedrijf Ontruimings- alarminstallaties

  Certificaat LED Expert Philips

  Bewijs van inschrijving EVI 2017

  Certificaat HCS Certified Installer

  VCA* certificaat

  Certificaat F-gassenregeling

  Bewijs van inschrijving EVI 2017

  Verklaring licentie OK CV aanbieder

  SBB erkend leerbedrijf

 • General terms and conditions

  General Terms of Delivery of Installation Companies

  Allgemeine Lieferbedingungen für Installationsbetriebe